Kvalitetsutveckling

En fungerande verksamhet med nöjda kunder har alltid någon form av kvalitetsarbete. Kvalitetutveckling bygger på ledningens insikt och önskan att driva och utveckla verksamheten mot ständiga förbättringar för såväl kunderna som den egna personalen. Kvalitetsarbetet kan jämföras mot ISO 9001 för att visa på att det bedrivs på ett systematiskt och dokumenterat sätt. Utveckling av kvalitetsarbete görs alltid integrerat med befintliga system och rutiner i verksmheten.

Med utgångspunkt från kärnverksamhet upprättas styrning och uppföljning av arbetssätt, processer, kommunikation etc för att utveckla verksamheten.

 

integrerade-ledningssystem.jpg intressentmodellen.jpg

 

 

Kontakt:
J Svärd Miljöutveckling
0735 - 99 22 97

 

Joachim Svärdh

Certifierad miljörevisor
Miljökonsult
Kvalitetsutveckling
Systematiskt arbetsmiljöarbete