Miljöledning & ISO 14001

Ett strukturerat miljöarbete enligt ISO 14001 kräver att samtliga anställda har en grundläggande kunskap och medvetenhet om krav och arbetssätt med miljöledningssystem. Utbildningen vänder sig till och anpassas till alla personalkategorier för att lägga tyngdpunkten på de delar som just deltagarna berörs av. För ledningsgrupper är det mer stratergier och ledningens ansvar, för miljöombud, miljösamordnare ges en mer praktisk utbildning i hur det är att införa och utveckla ett ledningssystem enligt kraven i ISO 14001.

Exempel på innehåll:

  • Bakgrund och drivkrafter
  • Standarder för miljöarbete
  • Standarder för miljörevision
  • Miljölagstiftning
  • Nationella miljömål

 

  • Miljöledning
  • Kraven i ISO 14001
  • Certifieringsprocessen
  • Utveckling och ständig förbättring

Kontakt:
J Svärd Miljöutveckling
0735 - 99 22 97

 

Joachim Svärdh

Certifierad miljörevisor
Miljökonsult
Kvalitetsutveckling
Systematiskt arbetsmiljöarbete