Miljöutbildning

En grundläggande miljöutbildning ska ge alla anställda i verksamheten en ökad kunskap och förståelse för dels allmänna och globala miljöfrågor såväl som direkt och indirekt miljöpåverkan från den egna verksamheten. Omfattningen kan variera mellan 2 - 8 timmar beroende på förkunskaper och behov.
Exempel på innehåll:
 • Bakgrund till miljöfrågorna
 • Drivkrafter
 • Miljölagstiftning

 

 • Verksamhetens miljöpåverkan
 • Växthuseffekt
 • Övergödning
 • Försurning
 • Miljögifter
 • Metaller m.m.
 
 • Miljömål och åtgärder för att minska miljöpåverkan
 • Hållbar utveckling
 • ISO 14001 och Miljöledning
 

Kontakt:
J Svärd Miljöutveckling
0735 - 99 22 97

 

Joachim Svärdh

Certifierad miljörevisor
Miljökonsult
Kvalitetsutveckling
Systematiskt arbetsmiljöarbete