Miljöutredning

En miljöutredning som genomförs enligt kraven i ISO 14001 innehåller följande delar:

  • Beskrivning av verksamheten
  • Identifiering av miljöaspekter
  • Identifiering av befintliga miljöledningsrutiner
  • Identifiering av tillämplig miljölagstiftning
  • Värdering av miljöaspekter
Miljöutredningen genomförs genom besök och intervjuer i nära samarbete med verksamhet. Verksamheten är själva med och värderar sina miljöaspekter för att få fram grunden till sitt framtida miljöarbete - "Betydande miljöaspekter".

gron-jord.jpg

 

 

 

Kontakt:
J Svärd Miljöutveckling
0735 - 99 22 97

 

Joachim Svärdh

Certifierad miljörevisor
Miljökonsult
Kvalitetsutveckling
Systematiskt arbetsmiljöarbete