Miljöledningssystem

JSM arbetar med att upprätta, införa och utveckla miljöledningssystem enligt ISO 14001. Berorende på behov så ges konsultstöd från första utredning av nuläge till efterarbetet med avvikelsehantering efter certifieringsrevision.

 

Efter certifiering kan JSM hjälpa till med utveckling och interna revisioner för att hela tiden förbättra systemet och minska miljöpåverkan.

 

miljoledning.jpg              

 

 

 


 

Miljöledning - Från början till certifiering (Exempel)

 • Miljöutredning och värdering av miljöaspekter
 • Nulägesanalys och projektplan
 • Information till ledning och personal
 • Upprättande av systemrutiner
 • Upprättande av mljömål och miljöpolicy
 • Avfallsinventering
 • Kemikalieinventering
 • Upprättande av styrande rutiner och processer
 • Utbildning av all personal
 • Utbildning av revisorer
 • Upprättande av rutiner för mätning och uppföljning
 • Genomförande av ledningens genomgång

För samtliga verksamheter görs en anpassad projektplan efter behov och egna förutsättningar.

Kontakt:
J Svärd Miljöutveckling
0735 - 99 22 97

 

Joachim Svärdh

Certifierad miljörevisor
Miljökonsult
Kvalitetsutveckling
Systematiskt arbetsmiljöarbete