Processkartläggning

För all typ av förändrings- och förbättringsarbete behövs en tydlig beskrivning av nuläget. Ett sätt att göra detta är genom att identifiera, definiera och dokumentera verksamhetens processer. En kartläggning av verksamhetens processer gör det möjligt att kommunicera och enklare utveckla och förbättra arbetssätt med fokus på kärnverksamheten.

Processkartläggningen kan genomföras i olika omfattning och på olika nivåer i verksamheten. Ett första steg är att dokumentera en processkarta med samtliga lednings-, kärn- och stödprocesser på ett övergripande plan. Därefter delas processerna upp efter behov och dokumenteras vidare i delprocesser och/eller rutiner.

Utbildning i processkartläggning

Utbildning syftar till att utbilda egen personal i att arbeta med processer i verksamheten. Utbildning genomförs normalt i seminarieform där man träffas i halvdagar med arbetsgruppen ca 4 - 6 gånger. Mellan seminarierna får deltagarna hemuppgifter att dokumentera, idenitifera, intervjua personal etc som redovisas vid nästa tillfälle. Alla arbetsmoment styrs upp i en projektplan. Deltagarna får bl.a. lära sig:

  • Upplägg och arbetssätt
  • Redovisning av hemuppgifter
  • Definitioner
  • Processer och rutiner
  • Gruppövningar i att beskriva processer
  • Kartläggning av verksamhetens övergripande processer           
  • Genomgång av hemuppgift till nästa seminarie
processer.jpg

Processkartläggning med konsultstöd

Den övergripande kartläggningen genomförs av JSM i stället för egen personal. JSM intervjuar all berörd personal för att identifiera och dokumentera verksamhetens processer. Resultatet blir en övergripande processkarta med verksamhetens olika processer.

Kontakt:
J Svärd Miljöutveckling
0735 - 99 22 97

 

Joachim Svärdh

Certifierad miljörevisor
Miljökonsult
Kvalitetsutveckling
Systematiskt arbetsmiljöarbete