Referenser och uppdrag

Nedan visas ett urval av refenser till JSM.

Euorpeiska Motor

Köpings Kommun

Nordic Cooling Solutionas AB

Örebro kommun

Statens Maritima Muséer 

Västerås Stad 

HSB Mälardalen 

Uppsala Läns Landsting

Stockholms Läns Landsting 

Toyota Sweden

Statens Fastighetsverk 

Karolinska Sjukhuset

Örebro Läns Landsting

Köpings Bostads AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdrag

Köpings  Bostads AB - Anställd
Drift och utveckling av ledningssystem
Samordning för arbetet med miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

NCS - Nordic Cooling Solutions AB - Pågående
Införande av ledningssystem
Konsultstöd och utbildningsinsatser inom miljö och kvalitet enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Kids Brand Store - 2017 - Pågående
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Framtagning av dokumentation och konsultstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Mälardalens Fjärrvärme Entreprenad - 2017
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Utbildning, konsultstöd och framtagning av dokumentetion för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Örebro Läns landsting
Miljöutbildning & Rådgivning
Konsultstöd och utbildningsinsatser till Landstinget i Örebro i deras miljöledningsarbete. Stöd till central miljöavdelning samt till de olika Förvaltningarna inom Landstinget.

Köpings kommun, 
Konsultstöd
Konsultstöd inom ramen för ledningssystem för miljö och kvalitet. Revisionsutbildningar och processutveckling.


Europeiska Motor AB, Pågående
Miljösamordnare
Utveckling och samordning av kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet på en av Toyotas största återförsäljare.

Arboga kommun
Processkartläggning
Processkartläggning och utbildning för förskolans verksamhet.

 

Statens Maritima Museer
Projektledning
Projektledare och konsultstöd med införande av ett nytt ledningssystem enligt kraven i ISO 14001.

Uppsala läns landsting
Vikarierande miljöchef
Vikarierande miljöchef för utveckling av miljöledningsarbetet. Utbildning och konsultstöd i samband med införande och implementering av ett miljöledningssystem för samtliga förvaltningar inom landstinget i Uppsala län.

Karolinska Universitets sjukhuset
Utbildare - Internrevisor
Utbildning av miljöinformatörer samt genomförande av intern miljörevision inför certifiering av hela sjukhuset.
 

Örebro kommun - Tekniska Förvaltningen
Konsultstöd
Stöd vid kvalitetsutveckling.

 

Statens Fastighetsverk
Projektledning
Projektledare och konsultstöd med införande av ett nytt ledningssystem enligt kraven i ISO 14001 och EMAS.

Västmanlands läns landsting
Miljöutredning
Genomförande av miljötredning enligt ISO 14001 som grund för framtida miljömålsarbete inom landstinget.
 

Västerås stad – Fastighetskontoret
Revisionsledare
Planering och genomförande av intern revision av fastighetskontorets kvalitets- och miljölledningssystem.
 

Toyota Sweden AB
Vikarierande miljöchef
Operativ miljöchef med övergripande ansvar för Toyotas Swedens miljöarbete.

HSB Mälardalen AB
Projektledning
Konsultstöd och utbildningar vid införande av ett integrerat miljö- och kvalitetsledningssystem.

 

Kontakt:
J Svärd Miljöutveckling
0735 - 99 22 97

 

Joachim Svärdh

Certifierad miljörevisor
Miljökonsult
Kvalitetsutveckling
Systematiskt arbetsmiljöarbete