Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla företag måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) enligt AFS 2001:1 och enligt AFS 2015:4 - Organisatoriskt och social arbetsmiljö.

Omfattning och innehåll styrs av och utgår från företagets storlek och arbetsmiljörisker. 

JSM kan erbjuda företag hjälp med följande:

  • Riskananlys och värdering av arbetsmiljörisker
  • Upprättande av arbetsmiljöpolicy och mål
  • Upprättande av dokumentation som krävs enligt AFS 2001:1
  • Upprättande av dokumentation som kravs enligt AFS 2015:4
  • Upprättande av rutiner och checklistor för skyddsronder

Kontakt:
J Svärd Miljöutveckling
0735 - 99 22 97

 

Joachim Svärdh

Certifierad miljörevisor
Miljökonsult
Kvalitetsutveckling
Systemariskt arbetsmiljöarbete