Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Alla företag ska arbeteta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) oberoende av storlek och typ av verksamhet. Omfattning och innehåll styrs däremot av verksamheten och de brandrisker som finns. 

JSM kan erbjuda hjälp med följande:

  • Riskananlys och bedömning av brandrisker.
  • Tillståndansökning för brandfarliga och explosiva varor.
  • Upprättande av rutiner för kemikaliehantering.
  • Upprättande av rutiner för avfallshantering.
  • Upprättande av rutiner och brandronder och egenkontroller
  • Genomförande av brandskyddskontroller/revisioner av SBA

brandsydd.jpg

Kontakt:
J Svärd Miljöutveckling
0735 - 99 22 97

 

Joachim Svärdh

Certifierad miljörevisor
Miljökonsult
Kvalitetsutveckling
Systematiskt arbetsmiljöarbete