Stratetgisk Miljöutveckling

De flesta verksamheter har möjlighet att arbeta med miljöfrågorna på ett strategiskt och affärsdrivet sätt och inte enbart fokusera på direkta miljöfrågor som avfalls- och kemikaliehantering. För att miljöfrågorna ska kunna driva och utveckla verksamheten måste dock ledning och styrelse vara väl medvetna om miljöfrågornas betydelse för verksamheten och hur intressenterna ser på verksamhetens miljöpåverkan.

Utbildningen vänder sig i första hand till ledningsgrupp eller styrelse i verksamheter där man vill arbeta med miljöfrågorna på ett mer strategiskt och affärsdrivet sätt.

Förutsättningar!

Utbildning i strategisk miljöutveckling kräver att det finns ett strukturerat och väl förankrat miljöarbete, motsvarande miljöledningssystem enligt ISO 14001. Ledning och personal måste ha en grundläggande kunskap och medvenhet om sina miljöfrågor samt en vilja och ambition att driva miljöfrågorna vidare mot hållbar utveckling och miljödriven affärsutveckling. Miljöarbetet måsta vara väl dokumenterat och redovisat för att utbildningen ska kunna anpassas till verksamheten på bästa sätt.

Exmepel på innehåll:

  • Bakgrund och drivkrafter
  • Genomgång av verksamhetens betydande miljöpåverkan
  • Intressentanalys
  • Prioritering av miljöpåverkan
  • Kommunikation och miljöredovisning
  • Miljöpolicy och miljömål
  • Miljöprestanda och nyckeltal

 

Kontakt:
J Svärd Miljöutveckling
0735 - 99 22 97

 

Joachim Svärdh

Certifierad miljörevisor
Miljökonsult
Kvalitetsutveckling
Systematiskt arbetsmiljöarbete