Internrevision

Effektiva internrevisioner är ett viktigt redskap i verksamhetens förbättringsarbete. Duktiga och erfarna interna revisorer är ofta en lönsam investering och ett bra redskap för ledningen att få information om hur miljö-, arbetsmiljö eller kvalitetsarbetet fungerar i hela verksamheten. Väl genomförda och trovärdiga interna revisioner som visar på att internrevisionerna genomförs på ett noggrant sätt kan dessutom minska kostnad och omfattning för ev. extern revision.

Internrevisionsutbildning syftar till att utbilda egen personal så att de kan arbeta självständigt med interna revisioner utifrån ledningens och verksamhetens behov. Utbildning genomförs med fördel anpassad till verksamheten och använder befintliga mallar och ledningssystem. Omfattningen kan variera från 1 - 4 dagar beroende på behov. Utbildningen är blandas med teori och mycket praktiska övningar och diskussioner och avslutas med ett skriflig tentamen. Utbildningen förutsätter att deltagarna har fått grundläggande kunskaper om verksmahetens miljöpåverkan och ledningssystem.

Exempel på innehåll:

 • Inledning och presentation (Intervjuform)
 • Allmänt om revision
 • Olika typer av miljörevision
 • Revisorns roll
 • Revision av ledningssystem enligt ISO 14001
 • Förberedelser
 • Genomförande
 • Intervjuteknik
 • Att hantera människor
 • Rapportskrivning och redovisning

 

 • Praktik: Inläsning och förberedelser
 • Praktik: Rollspel eller testrevision i verksamheten
 • Praktik: Rapportskrivning och redovisning

Prisexempel

 • 3 dagars utbildning 45.000 kr ex moms för 5 - 15 delgarare. (ex. lokal och transport)

Kontakt:
J Svärd Miljöutveckling
0735 - 99 22 97

 

Joachim Svärdh

Certifierad miljörevisor
Miljökonsult
Kvalitetsutveckling
Systematiskt arbetsmiljöarbete