Seminarieserie

Tillsammans kan en grupp av företag dela på kostnaderna och dela med sig av erfarenheter i en seminarieserie. Under sex tillfällen träffas representanter från företaget i arbetsmöten som varvar teori och praktik. Seminarierna syftar till att upprätta och införa ett miljöledningssystem.

Innehållet i seminarieserien bygger på ISO 14001 men kan anpassas beroende på företagens önskemål. I samtliga fall ges grunden till dokumentationen för ett miljöledningssystem och en bra start mot ett certifierbart ledningssystem enligt kraven i ISO 14001.

Kontakta gärna mig för mer info.

   

Kontakt:
J Svärd Miljöutveckling
0735 - 99 22 97

 

Joachim Svärdh

Certifierad miljörevisor
Miljökonsult
Kvalitetsutveckling
Systematiskt arbetsmiljöarbete