Yrkeserfarenhet

Branscher

  • Bilbranschen - Försäljning och service av bilar (Toyota)
  • Kommuner (Köpings kommun, Örebro kommun, Västerås Stad m.fl.)
  • Landsting (Örebro, Uppsala, Stockholm, Västmanland)
  • Fastighet (HSB Mälardalen, Telgebostäder, Kopparstaden, Sigtunahem, Förvaltaren, Köpings Bostads AB mfl.)
  • Myndigheter (Statens Fastighetsverk, Statens Maritima Muséer)

 

Anställningar

 

Köpings  Bostads AB 2019 - 
Miljö- och kvalitetssamordning
Fast anställdning på 40 % med inriktning på utveckling av integrerat ledningssstem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Qvalify AB 2018 -
Underkonsult
Tredjepartsrevisor inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö

J Svärd Miljöutveckling 2010 -
Egenföretagare
Konsult med inriktning på införande och utveckling av ledningsysstem samt genomförande och utbildning i internrevision och olika verksamhetsanpassade utbildningar inom för miljö-, kvalitets- och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Projektengagemang Real Estate Management AB, 2008-2010
VD
Konsult med inriktningen på införande och utveckling av ledningssystem och revision.

Grontmij AB, 1998-2008
Konsult
Konsult med inriktningen på införande och utveckling av ledningssystem och revision.

SIS MiljöForum AB, 1994-1998
Rådgivare
Konsult, rådgivning och utbildning om standarder för miljöledningssystem.

SIS KvalitetsForum AB, 1993-1994
Rådgivare
Konsult och rådgivare i kvalitetsfrågor och kvalitetssystem enligt ISO 9000-serien.

Standardiseringen i Sverige, 1987-1993
Inköpare och säljare
Försäljning och ansvarig för inköp av utländska standarder till svensk industri och näringsliv.

Kontorsjouren, 1987
Konsult
Konsult inom data- och kontorsverksamhet.

Datajouren, 1986
Konsult
Konsult inom data- och kontorsverksamhet.

Getinge Läder AB, 1986
Tillverkning av luftfilter och olika typer av läderprodukter.

Scandinavian Glasfiber AB, 1986
Dragsalskontrollant
Kvalitetskontroll av kemikalier och PH värden i glasfiber.

Militärtjänst , 1984 - 1985
Gruppbefäl
Gruppbefäl för mobil stabsfunktion inom stabsplutonen på I16 i Halmstad

Mölnlycke AB, 1984
Förrådsarbete
Logistik och lagerarbete

G & L Beijer AB, 1984
Sanering
Rengöring och besiktning av oljecisterner

Kontakt:
J Svärd Miljöutveckling
0735 - 99 22 97

 

Joachim Svärdh

Certifierad miljörevisor
Miljökonsult
Kvalitetsutveckling
Systematiskt arbetsmiljöarbete